Konum           Caddebostan   |   İstanbul

İşveren           YTONG

Program         Kültür Yapısı

Tür                    Yarışma Projesi
İnşaat Alanı    1.500 m²

Proje Tarihi     2013

 

Ekip

Sacit Arda Karaatlı
Lebriz Atan 
Karaatlı

YTONG SEMT KÜLTÜR VE SOSYAL ETKİNLİK EVİ


Kentler her ne kadar binalardan yani iç mekanlardan oluşsa da, kent hayatı bina dışlarında, boşluklarda, sokalarda algılanmakta ve hissedilmektedir. Çünkü ancak buralarda çok sayıda ve tanımadığımız insanla bir arada olduğumuzu hissederiz. Kenti kent yapan bu duygudur, binalar değil. Kente göç edenlerin kent yaşamına kısa sürede uyum sağlamasını amaçlayan yapı, bir SOKAK olarak tasarlanmıştır. 

1 | SOKAK  

Yapının çevresi ile akışkan bir şekilde etkileşim halinde olması ve iç-dış kavramını olabildiğince kırması bu bağlamda önemli bulunmaktadır. Yapı, cephelerini olabildiğince boşaltarak bu akışkanlığı sağlayıp, sadece yapının girişinden değil her yerden sokağa dahil olunmasını sağlamaktadır. Yapının ihtiyaç programı çizgisel bir şekilde çözülmüş, sirkülasyon ve sergi alanlarıyla desteklenen “sokağa” hizmet edecek şekilde yerleştirilmiştir. Zemin katta kullanıcının sürekli etkileşim halinde olacağı ön görülen mekanlar yerleştirilirken, asma katta yönetim birimleri gibi görece daha özel alan olan mekanlar çözülmüştür. 

2 | BİÇİM

Öneri proje, kentli ve göç eden ayırmaksızın insanların bilinçaltında olan “bina” imgesi ile sahilde konumlandığı bölgenin stratejik değerlerinden biçimini oluşturur. Kentlere göre daha küçük yerleşim birimlerinde yapı, içeriyi ve dışarıyı ayıran, mahremiyet sağlayan bir sınırdan ibarettir. Yapının kullanıcı için taşıdığı anlam “başımızı sokacak bir yer”den öteye çoğu zaman geçmemektedir. Kentlerde ise yapı bir sınırdan çok daha fazlasıdır. Semt ve Sosyal Etkinlik Evi, bu iki farklı kültürde yetişen insanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir kentsel donatı olduğu için, öneri projenin biçimi de bu iki kullanıcıyı ortak potada eritmeyi amaçlar. Bina mefhumunun en arkaik hali olan, ve her kullanıcının “bina” denince ilk aklına gelecek olan kırma çatılı basit bir bina.

 

 

 

© 2020 by KÂAT Architects. All rights reserved.