TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET BİNASI

 

BULUNDUĞU YERİN FARKINDA OLMA

 

Yarışma alanına üst ölçekten alt ölçeğe doğru bir okuma yapıldığında, en üst ölçek olarak kent kurgusundan başlamak doğru olacaktır. Bir kıyı kentidir söz ettiğimiz, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi. Mütevazi hayatların ağırlıkta olduğu, metropol kentlerden farklı olarak zaman mefhumunu ikinci - üçüncü planda olduğu, insanların birbirlerini tanıdıkları ve bu tür (Gemeinschaft) ilişkilerinin ağırlıkta olduğu, saygılı bir sosyo kültürel doku. İnsanların günlük toplantılarına yetişmek için ordan oraya bilinçsizce koşuşturdukları bir hayat değil, yedikleri beyaz peynirin tadına önem verdikleri sakin bir hayattır bahsettiğimiz. Dolayısıyla bir Belediye Binasının temsiliyet gibi bir görevi var ise şayet, bu temsiliyet kent hayatından gelen bu mütevazilik ve sakinlik olmalıdır.

 

Belediye Binaları programı gereği kamuya hizmet eden yapılardır. Dolayısıyla bir belediye binası var oluş sebebini günün 1/3’ünde yerine getirebilmektedir. Mesai saatleri dışında Belediye Binaları’nın kamuyla alıp verdiği hiç bir şey yoktur. Belediye binası ve çevresinin içlerinde bulunduğu sosyo-kültürel ve ekonomik yapıyla bütünleşik, bir yandan her kesimden kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verirken diğer yandan belediyenin kurumsal ihtiyaçlarına hitap edecek, hem belediye binası içinde hem de çevresindeki alanda çok amaçlı mekanları barındıran, kentliyi bu alanı gündüz ve gece kullanmaya davet eden, yaya yolları ve yeşil akslarla mevcut kent merkeziyle kuvvetli fiziksel bağlantı kuran bir alanın planlanması bu projenin temel yaklaşımını ortaya koymaktadır.

 

Belediye Binası’nın yaya hareketlerine göre konumlandırılması, doğusunda ve hemen yanında yer alan parka, ve dolayısıyla kuzey - güney aksında döndürülmesi ilk adımdır. Bu hareket aynı zamanda yapının, yüzünü bir karşılayıcı unsur olarak meydana dönmesi ve sınırlar içerisinde mümkün olabilecek en uzun köşegenlerden birine yerleşmesi demektir. Ön görülen parsel sınırları içerisinde mümkün olabilecek en az alana yerleştirilmesi ve en az yüksekliğe sahip olacak şekilde tasarlanması ve alanın %70’ini kamuya terk ederek bu alanlarda farklı kentsel fonksiyonların oluşmasına olanak tanıması bir kamu kurumunun kentle ve kentliyle bütünleşmesi yönünde en büyük adımlardan biri olarak görülebilir. Kullanıcıların kendilerini yabancı hissetmeyecekleri kamusal bir birliktelik yaratılarak Belediye binasının bulunduğu konum itibariyle kente yukarıdan baktığı ve erişilemez olduğu düşüncesi de mimari ve kentsel tasarım çözümleriyle pozitif bir yapı kazanacaktır. Yapıda önerilen cephe elemanlarının, mesai saati bitiminde kapatılması sonucunda elde edilen yüzey, Belediye Binası kullanılmadığı vakitlerde dahi kamuya hizmet edebilecek bir ekrana dönüşür. Bu yüzeye yansıtılacak medya unsurları ile Cumhuriyet’in esas getirilerinden biri olan akşam vakti meydanlarda rahatlıkla gezilebilme söylmenini destekleyecek şekilde meydanın aydınlatılması ve kentten koparılmış olan bu alanın kentli ile dolup taşmasına imkan verecektir.

Konum           Tekirdağ

İşveren           Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Program         Hizmet Binası

Tür                    Yarışma Projesi
İnşaat Alanı    49.360 m²

Proje Tarihi     2015

 

Ekip

Lebriz Atan Karaatlı
Sacit Arda Karaatlı

Yüksel Demir (Mimar)

Mehmet Cengiz Gültek (Mimar)
Eda Beyazıt (Şehir Bölge Plancısı)
Fatma Ayçim Türer Başkaya (Peyzaj Mimarı)

 

Danışmanlar

Hakan Tütüncü (Mimar, Sürdürülebilirlik Uzmanı)
Hasan Kahraman (İnşaat Mühendisi)
Muhammet Ali Korkmaz (Elektrik Mühendisi)

© 2020 by KÂAT Architects. All rights reserved.