LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ

 

1 İKİ KATMANLI TERASLAR I DOĞA VE SANAT

Öneri proje en basit açıklamayla iki katmanlı teraslardan ve ana salon ve sahnesini çevreleyen bir figürden oluşmaktadır. 105 kotunda topografyanın devamı olarak uzayan ilk teras yoğun bir peyzajla bezenmiştir. Bu çok renklilik, bir bakıma doğa, ile sanatın kurduğu ilişki bağlamında, bir sanat akademisi yapısının bu şekilde bezenmesi hayal edilmiştir. Çok renklilik, bir bakıma doğa ile sanatın ilişkisini farklı şekillerde ele alabiliriz. Sanatın devingenliği örneğin. Aynı şekilde doğanın da sürekli olarak değişmesi. Bu yapı, bir sanat akademisi olarak üzerinde kurguladığı peyzaj sayesinde, mevsimden mevsime, yağmurdan güneşe ve hatta belki geceden gündüze değişme imkanı ve değişik görsellikler sunma imkanı olan peyzaj dokusu sayesinde, kendi varoluşunu imkanlı kılan “sanat” mefhumunun da devingenliğini hissettirmektedir. Bu alana her geldiğimizde, bir önceki seferle gördüklerimizin aynı olması mümkün değildir. Hatta öyle ki ana salonu ve sahnesini tarifleyen simgesel figürün malzemesinin korten seçilmesi ve bu bağlamda gittikçe eskiyecek olması, çevresindeki peyzajla iyice hem hal olacak olması da oldukça kıymetlidir.

 

Diğer bir bağlam ise sanatın çok renkliliği olarak söylenebilir. Bu bağlamda sadece teraslar üzerinde tasarlanan çok renkli peyzajlar değildir bahsettiğimiz, yapının iç mekan kurgusu da buna dahildir. Kalın tuğla duvarlar, farklı farklı şekilde cepheleriyle, içe mekana aldıkları güneş - gölge miktarlarıyla farklı sekanslar sağlamaktadır. Topografya bir yandan yapıyla hem yüz olurken, bir sonraki sahnede ani bir çöküşle sanat akademisi yapısını açığa çıkarmaktadır. Bu bol süprizli durumlar, teraslarda tasarlanan bol renkli peyzaj ile birleştiğinde ve tüm süprizleri bir bütün olarak algıladığımızda ancak, doğanın çok renkliliği, sanatın çok renkliliği ve bu sanat yapısının tüm bunlarla kurduğu ilişki tam manasıyla anlaşılabilir.

 

2 KENTSEL SİMGE I BACA

Ana salonu ve sahnesini çevreleyerek tüm binanın 105 kotunun üzerinde gözüken tek kısmı bir kentsel simge olarak ele alınmıştır ve bu bir bacadır. Sanat, icra edildiği çevrelerin refahını yükseltmesinden ötürü toplumları ileriye taşıyan yegane araçtır. Ve öneri projenin bu figürü, İstanbul’dan kente yaklaşırken bizi karşılayan kırmızı bir bacadır. Bir amiral gemisidir. Uzaktan bu derece iddialı bir söyleme sahipken, yaklaşıldığında ise sadece bir peyzaj öğesidir. Etrafını çevreleyen renkli renkli pek çok dokuda bitkiyle, suyla sakince orada durmaktadır. İnsanlar dokunabilmektedir. Temsil olduğu akşamlarda ise bir alev lambasıdır. Fuayenin ve balkonların ışıkları cephe malzemesi olarak seçilen perfore korten levhanın geçirgenliği sayesinde dışarıdan algılanabilmektedir. Bu sayede, yapıya dair gözüken tek nesne, aynı zamanda yapının işlediğinin de habercisidir. Alev lambası yanıyordur, yani orada o akşam bir etkinlik vardır. Bacanın çatısı ise ulaşılabilirdir. 105 kotundaki peyzaj dokusunun arasında gezen insanlara, tüm kompozisyonu hatta belki doğuya açılan uçsuz bucaksız tarlaları daha önce hiç görmedikleri bir kottan görme imkanı sunmaktadır. Enformel halk etkinliklerinin düzenlenmesi için bir oturma düzeni vardır

Ödüller            MANSİYON ÖDÜLÜ

 

                       WA AWARD

                       DESIGNED CATEGORY | WINNER

Konum           Lüleburgaz   

İşveren           Lüleburgaz Belediyesi

Program         Kültür Merkezi

Tür                    Yarışma Projesi
İnşaat Alanı    21.346 m²

Proje Tarihi     2015

 

Ekip 

Sacit Arda Karaatlı 

Lebriz Atan Karaatlı
Süveyda B. Atagür (Peyzaj Mimarı)

 

Danışmanlar

Arda Yavuz (Mimar, Akustik Uzmanı)

Bilge Şan Özbilen (Mimar, Akustik Uzmanı)

Mustafa Yavuz Bilgiç (Y. İnşaat Mühendisi)

Muhammet Ali Korkmaz (Elektrik Mühendisi)

Fatih İlhan (Makine Mühendisi)

© 2020 by KÂAT Architects. All rights reserved.