KAYSERİ TİCARET ODASI

Orta Anadolu’nun gelişmiş kentlerinden Kayseri, Paleolitik çağlardan başlamak üzere, Cumhuriyet dönemine kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış muazzam bir kültür mirasına sahip olan sanayi ve ticaret merkezi. Roma Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan kent, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmasından ötürü kendine has sentez bir yapı tipolojisine sahiptir. Tipik Kayseri Evleri’ni düşünelim.

 

Anadolu’nun pek çok kentinde olduğu gibi Kayseri’de de zemin kat kentin bir parçası olarak görülürken, üst katlar ise ev sahibinin özel yaşamını sürdürdüğü dışarıya kapalı alanlardır. Mekan anlayışı değiştiğinden dolayı cephede farklı bir malzemeye geçilmesiyle bu durum dışarıdan okunabililir kılınır. Taş işçiliği bu evlerde ön plana çıkar. Anadolu’nun pek çok kenti bahsettiğimiz zemin kat ve üst katlar kurgusuna sahipken, bu durumu Kayseri için özel kılan cephelerdeki taş işçiliğidir.

 

Kayseri Ticaret Odası binası, Kayseri evleri ile sıkı bir ilişki kurar. Yapıya ilişkin kararlar sadece basit formatif eğilim ve imgesel kararlar değil, tarihi doku ile bağ kurarken aynı zamanda “ticaret odası” karakterini de yansıtan kararlardır. Cephede yer alan stilize edilmiş taş kabuk, daha resmi, sade, dayanıklı, ağır bir yapıyı simgelerken; içeride ve zemin katta kullanılan farklı malzemeler ve bu alanlardaki aydınlık seviyesi, dışarıya dönük bir hayata işaret eder.

Konum           Kayseri

İşveren           Kayseri Ticaret Odası

Program         Ofis Yapısı

Tür                    Yarışma Projesi
İnşaat Alanı    10.200 m²

Proje Tarihi     2014

 

Ekip

Lebriz Atan Karaatlı
Sacit Arda Karaatlı

© 2020 by KÂAT Architects. All rights reserved.