DALSEONG SPOR MERKEZİ

 

Petrichor (n)     
the smell of earth after rain.

 

Yarışma alanına üst ölçekten bakıldığında az gabarili konut tipolojisi, insan ölçeğinde bir kent kurgusu ve tarım alanları, dağlar ve harika doğal bitki örtüsüyle çevrelenmiş kent dokusu okunmaktadır. Kentteki trafik arterleri birleşip iki ana artere bağlanmakta ve bunlardan birisi yarışma alanını sınırlandırmakla birlikte arsanın önünden geçmektedir. Kente giriş ve çıkışın sağlandığı bu ana arter üzerinde yarışma alanı bir karşılama ve uğurlama noktası olarak konumlanmaktadır.    

 

Karşılama noktası olarak kente dair ipuçları verme imkânı olan ve büyük bölümü doğal güzelliklerle kaplı bir alanda, minimum 9 metre yükseklik ve 1425 m² programı içinde barındıran BİNA, az gabarili ve yeşil ile iç içe geçmiş bir şehir hakkında nasıl bir şeyler söyleyebilir? sorusu tasarımın ana sorunsalıdır. Bu noktadan sonra cevabını aradığımız konu mimari söylemler, form veya konstrüksiyon değildi. Bu bina en fazla nasıl bir bina olmayabilirdi? Gelebileceği en mütevazi nokta neresiydi?           


Öneri proje, bu cevabın arayışıdır.    

Konum           Dalseong   |   Güney Kore

İşveren           D.A.C.C

Program         Spor Yapısı

Tür                    Yarışma Projesi
İnşaat Alanı    4.500 m²

Proje Tarihi     2014

Ekip

Sacit Arda Karaatlı
Lebriz Atan 
Karaatlı

02-2
02-3
04-1
05
06-1t
© 2020 by KÂAT Architects. All rights reserved.