CAFERAĞA SPOR VE KÜLTÜR MERKEZİ


Nasıl bir yerdeyiz?       Şüphesiz ki her yapının sınırlarını muğlaklaştırması, kent ve kentliyle kuvvetli ilişkiler kurması arzu edilir. Özellikle böylesine yoğun iki sokağın kesiştiği bir alanda bu ilişkilerin kurulması bir zorunluluktur. Fakat mevcut yapının programı, yarışma programından oldukça küçük iken dahi arsa sınırlarına kadar dayanmışken, daha büyük bir programda kentle ilişki kurma yöntemini nasıl ele almak gerekir? Bu denli kuvvetli yaya hareketlerinin olduğu sokaklarla çevrili bir köşe parselde, kentliyle kurulabilecek ilişkilere, bu potansiyellere nasıl yaklaşmak gerekir?

 

Peki, ya olmasaydı?      Belki de halihazırda mevcut olan bir yapı yerine düşünürken, kentli ile kurulabilecek ilişkileri - potansiyelleri daha verimli kavrayabilmek için, ezber meydanlar ve boşluklar yapmadan önce sormamız gereken soru budur. Orada, Caferağa Spor Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi yapıları olmasaydı, insanlar nasıl davranırdı? Bu düşünce yapısı, ezber meydanlardan, zorlama kamusal alan çözümlerindense, direkt olarak yaya hareketlerinin doğasından çıktığı için, yapının kentle daha sağlıklı ilişkiler kurması kaçınılmazdır. Mevcut durumda bir yapı olmasaydı, insanlar alanı kestirme olması sebebiyle diyagonal kat edeceklerdi. Sakız Sokak'tan Nailbey Sokak'a, Şifa Hastanesi'ne kadar yürümeden bağlanacaklardı. Alanı en yüksek kotundan en alçak kotuna diyagonal kesen bu hat, projemizin ana omurgasını oluşturmaktadır. 

Zeminde parçalı mekan kurgusu ile bu hat, etrafında konumlanan mahallerle bir pasaj gibi çalışmaktadır. Bu ana omurgaya saplanan tali omurgalar sayesinde ise zemin katta iç sokaklar yaratılmıştır. Kafeterya, işlikler, ofis mekanları, Sağlık Merkezi girişi ve Kültür Merkezi fuayesi sporcu-sanatçı giriş mekanlarının tamamı kentle sıkı sıkıya bağlanmış bu iç sokak omurgası etrafına konumlanmıştır. 1000 kişi seyirci kapasiteli Spor Salonu'na ulaşım ise, iç sokak omurgasından da pekala yapılabildiği gibi, Nailbey Caddesi ile Sakız Sokak'ın kesiştiği bölgedendir. Bu sayede fazla miktarda insan, kolaylıkla ve dolaysız olarak Spor Salonu'na ulaşmakta veya çıktıkları anda kendilerini bu iki işlek sokakta bulmaktadırlar. 

Konum           Kadıköy   |   İstanbul

İşveren           Kadıköy Belediyesi

Program         Spor ve Kültür Merkezi

Tür                    Yarışma Projesi
İnşaat Alanı    12.000 m²

Proje Tarihi     2016

 

Ekip
Sacit Arda Karaatlı
Lebriz Atan Karaatlı

© 2020 by KÂAT Architects. All rights reserved.