BORNOVA EVKA 3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU

 

ALAN  ve PROGRAM HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Alan ve konuyla ilgili prensip olarak 3 temel sorun tespit ettik.

Bunlar,

                    -     ihtiyaç programındaki gereksinimlerin anatomik olarak birbirlerinden çok farklı olmaları,            
                    -     proje alanının metro istasyonuna yakınlığı ve uğraklık konusu

                    -     alandaki münferit elemanlar ve diğer tutarsızlıklar.

                              

Alana ve programa nasıl yaklaşacağımızı belirleyen şüphesiz en temel sorun anatomisinde araç bazlı hareket barındıran oldukça büyük bir program ile (aktarma istasyonu), anatomisinde yaya bazlı hareket barındıran eşdeğer büyüklükte diğer programın (sosyal merkez) bir arada ve birbirlerine rağmen var olma zorunluluğu idi.

 

Her ne kadar refleks olarak alanda bu denli büyük bir yer kaplayan aktarma istasyonunu yer altına alıp ondan boşalacak alanla birlikte güzelce yayılıp pek çok kentsel boşluk yaratıp alanı bunlarla bezemek mümkün olsa da, burasının birincil işlevlerinden birinin otobüse binmek olduğu unutulmamalı. Dolayısıyla hayalci bir mimari refleks yerine meseleyi gerçekçi ele alıp günlük ortalama 15000 tane insanı rahatça, kolayca, hızlıca ve dolaysız şekilde otobüslere ulaştırmak ilk hedef olmalı.

Konum           Bornova   |   İzmir

İşveren           İzmir Büyükşehir Belediyesi

Program         Kamu Yapısı

Tür                    Yarışma Projesi
İnşaat Alanı    34.800 m²

Proje Tarihi     2017

 

Ekip 

Lebriz Atan Karaatlı

Sacit Arda Karaatlı 

Danışmanlar

Didem Karaca (Peyzaj Mimarı)

Mustafa Yavuz Bilgiç (Y. İnşaat Mühendisi)

Ödül               MANSİYON ÖDÜLÜ

 

                    

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
© 2020 by KÂAT Architects. All rights reserved.